Home » Rechts- en Wetswinkel

De Rechtswinkel(Wetswinkel)


Rechts- of Wetswinkels zijn vrijwilligersorganisaties die tegen gereduceerde tarieven-en zelfs gratis- juridisch advies kunnen geven. Deze organisaties beogen niet alleen makkelijk toegankelijk, maar ook laagdrempelig te zijn. Ze zijn bedoeld om in het bijzonder mensen met lagere inkomens op juridisch gebied te helpen. Over het algemeen wordt men geholpen door rechtenstudenten die op deze manier praktijkervaring kunnen opdoen. De Rechtswinkel is echter ook een ideologische organisatie. Indien het gaat om meer ingewikkelde thema's zal men doorgaans worden doorverwezen naar een of andere vorm van professionele juridische rechtshulp. In minder complexe

zaken kan het voorkomen dat er door de juridisch medewerker van de rechtswinkel een procedure wordt gestart namens de cliënt. Nederland kent ongeveer 80 rechtswinkels. De eerste rechtswinkel in Europa werd in 1969 in Engeland opgericht  en Nederland volgde dit voorbeeld in hetzelfde jaar. Een rechtswinkel is dus een soort van "eerste-hulp-post" waar men terecht kan voor informatie, adviezen en het schrijven van brieven. In 2010 werd de online rechtswinkel -NuRecht- opgericht met ruime flexibele openingstijden, zelfs tot in de avonduren. op de website kan men kosteloos een juridische vraag stellen die doorgaans real-time wordt beantwoord. Op deze manier is het dus mogelijk om advies of antwoord te krijgen op een persoonlijke specifieke vraag of probleem.