Home » Per Rechtsgebied » Advocaten Overige Rechtsgebieden

Advocaten Overige Rechtsgebieden

Hieronder een overzicht van alle overige rechtsgebieden.

Specialisaties in overige rechtsgebieden worden vertegenwoordigd door de onderstaande advocaten en advocatenkantoren. Onder elk van de rechtsgebieden op deze pagina zijn beknopte beschrijvingen toegevoegd.


Advocaten Tucht- en Klachtrecht

Het Tuchtrecht heeft als doel om de kwaliteit van het handelen van specifieke beroepsbeoefenaren te bewaken. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de gezondheidszorg en de advocatuur. Het Klachtrecht is het recht om te klagen en daarvoor wendt men zich tot de specifieke klachtencommissie van een organisatie, onderneming of beroepsgroep.

De Kempenaer Advocaten
➢ Arnhem ☏ 026-352 28 88
★★★★★

Borsboom & Hamm
➢ Rotterdam ☏ 010-201 29 39

Paardekooper Advocatuur en Mediation
➢ Zoetermeer ☏ 079-361 17 47

Van Randwijck Advocaten
➢ Rotterdam ☏ 010-218 08 08


Advocaten Vennootschapsrecht

De interne verhoudingen en organisatie van een onderneming worden beschreven in het vennootschapsrecht en betreft rechten en plichten van onder meer de aandeelhouders, bestuurders en commissarissen.

Van der Goen Advocaten
➢ Soest ☏ 035-601 50 80
Ten Holter Noordam Advocaten
➢ Rotterdam ☏ 010-241 88 00

Van Till Advocaten
➢ Amsterdam ☏ 020-470 01 77

Van Veen Advocaten
➢ Ede  ☏ 0318-68 78 78


Advocaten Medezeggenschapsrecht

Het medezeggenschapsrecht gaat over zaken die zijn verbonden met de ondernemingsraad. Een ondernemingsraad heeft informatie- overleg- en adviesrechten. Een advocaat medezeggenschapsrecht kan een belangrijke rol spelen voor zowel de ondernemer als voor de ondernemingsraad.

PotJonker Advocaten
➢ Haarlem ☏ 023-553 02 30
De Clercq
➢ Den Haag en Leiden ☏ 071-581 53 00

LVH Advocaten
➢ Rotterdam ☏ 010-209 27 77
★★★★★

Voorbeeld HTML

BVD Advocaten
➢ Barneveld, Hardinxveld-Giessendam, Veenendaal en Werkendam ☏ Zie website


Advocaten Mediarecht

Een advocaat mediarecht houdt zich o.a. bezig met onrechtmatige publicaties op internet, krant of televisie. Er kan ook sprake zijn van smaad en/of laster waardoor reputatieschade ontstaat.

Van der Goen Advocaten
➢ Soest ☏ 035-601 50 80
Höcker Advocaten BV
➢ Amsterdam ☏ 020-577 77 00

Wieringa Advocaten
➢ Amsterdam ☏ 020-624 68 11
Legal Master Advocaten
➢ Amsterdam ☏ 020-422 91 84

De Vos + Partners Advocaten
➢ Amsterdam ☏ 020-206 07 00


Advocaten Sportrecht

Dit rechtsgebied is vrij uniek in haar soort en  vraagt dan ook om gespecialiseerde kennis op het gebied van sport. Een (professioneel) sporter heeft niet alleen te maken met rechtsgebieden die voor iedereen gelden, maar er zijn heel specifieke zaken die van toepassing zijn op sport. Denk dan bijvoorbeeld aan (sponsor-) contracten en portretrecht.

Guarda Advocaten
➢ Breukelen ☏ 0346-25 00 42
De Vos + Partners Advocaten
➢ Amsterdam ☏ 020-206 07 00

Marree & Dijxhoorn
➢ Amersfoort ☏ 033-422 19 00
Van Till Advocaten
➢ Amsterdam ☏ 020-470 01 77

Hekkelman Advocaten
➢ Nijmegen ☏ 024-382 83 84
★★★★★


Advocaten Cassatierecht

Indien men het niet eens is met de uitspraak van een rechter, kan men beroep aantekenen(in cassatie gaan) bij het hoogste rechtsprekende orgaan van het land.

PotJonker Advocaten
➢ Haarlem ☏ 023-553 02 30
Kneppelhout Korthals Advocaten
➢ Rotterdam ☏ 010-400 51 11

Geelkerken Linskens Advocaten
➢ Leiden en Den Haag
☏ 071-512 44 43
★★★★★

Van der Woude de Graaf Advocaten
➢ Amsterdam ☏ 020-676 66 90

Banning
➢ 's-Hertogenbosch, Amsterdam
☏ 073-692 77 77


Advocaten Psychiatrisch Patiëntenrecht

Er is slechts een gering aantal advocaten dat rechtsbijstand verleent aan psychiatrische patiënten. Indien iemand tegen de eigen wil in wordt opgenomen, wordt hem of haar een advocaat toegewezen. Hieraan zijn overigens geen kosten verbonden. Andere zaken waarin uw advocaat psychiatrisch patiëntenrecht u kan bijstaan zijn bijvoorbeeld (gedwongen) medicijngebruik en behandelklachten.

Advocatenkantoor Vlasmarkt 28
 Middelburg ☏ 0118-48 56 66
★★★★★

hkd Advocaten
➢ Dordrecht ☏ 078-614 84 84

Schwartz Advocaten
➢ Amsterdam ☏ 020-626 31 38
★★★★★

Bierens van Boven Advocaten
➢ Assen ☏ 0592-31 10 01
★★★★★

Doornbos | Suringar | Wiersema
➢ Assen ☏ 0592-31 76 76
★★★★★


Advocaten Hippisch Recht

Deze rechtsvorm vraagt om een specifieke deskundigheid en komt men derhalve minder vaak tegen in de advocatuur. Alle juridische aspecten waar paarden bij betrokken zijn vallen onder het Hippisch Recht. Denk bijvoorbeeld aan koopovereenkomsten, aansprakelijkheid, verborgen gebreken en stalling.

Voorbeeld HTML

Hamburger Advocaten
➢ Amsterdam ☏ 020-640 79 91
Van Steen | Pronk | Zoer
➢ Hoogeveen ☏ 0528-26 72 31

Pennino Advocaten
➢ Maastricht Kerkrade Weert
☏ 043-3250109
★★★★★

Nysingh Advocaten-Notarissen
➢ Apeldoorn, Arnhem en Zwolle
☏ 055-527 12 71


Advocaten Agrarisch Recht

Dit is het Recht dat de exploitatie van het landelijk gebied en de primaire en secundaire productie- en handelsbedrijven  betreft. Voorkomende aspecten vragen om specialisatie en omvatten deskundigheid over milieu, dierziekten, gezondheids- en welzijnsregelgeving voor dieren, mestwetgeving etc.

Kneppelhout Korthals Advocaten
➢ Rotterdam ☏ 010-400 51 11

Tanger Advocaten
➢ Velsen-Zuid, Alkmaar, Haarlem, Velsen-Noord, Heemskerk ☏ 0255-54 78 00

Hekkelman Advocaten
➢ Nijmegen ☏ 024-382 83 84
★★★★★


Advocaten Europees Recht

Het Europese recht bestaat uit EU- en EG-verdragen. verordeningen, richtlijnen en internationale overeenkomsten die ervan zijn afgeleid. Bovendien is er het ongeschreven recht dat wordt toegelicht door uitspraken van het Europese Hof van justitie(jurisprudentie).

Nysingh Advocaten-Notarissen
➢ Apeldoorn, Arnhem en Zwolle ☏ 055-527 12 71

Clerx van Roy Advocaten
Beek ☏ 046-436 33 88

Holla Advocaten
➢ Eindhoven en Den Bosch ☏ 088-440 24 00
★★★★★


Advocaten Reis- en Recreatierecht

Ondernemers in de reis- en recreatiebranche krijgen meer als ooit te maken met juridische vragen die vragen om deskundig advies. Denk bijvoorbeeld aan de Europese regelgeving en de verkoop via internet.

Höcker Advocaten BV
➢ Amsterdam ☏ 020-577 77 00

Van Veen Advocaten
➢ Ede  ☏ 0318-68 78 78

De Vos + Partners Advocaten
➢ Amsterdam ☏ 020-206 07 00


Advocaten Auteurs- en Merkenrecht

"Het auteursrecht is het uitsluitend recht van de maker van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst, of van diens rechtverkrijgenden, om dit openbaar te maken en te verveelvoudigen, behoudens de beperkingen, bij de wet gesteld." (Artikel 1 Auteurswet)

De Vos + Partners Advocaten
➢ Amsterdam ☏ 020-206 07 00
★★★★★

Janse Advocaten
➢ Utrecht, Barneveld, Arnhem en Ede ☏ 0342-42 56 42 
★★★★★


Advocaten Arbitrage

Arbitrage is een vorm van rechtspraak buiten de gewone rechter om en  is derhalve niet openbaar en kost vaak minder tijd. Deze vorm van rechtspraak moet in een overeenkomst worden vastgelegd en de uitspraak van een arbitragerechter is bindend.

Van der Goen Advocaten
➢ Soest ☏ 035-601 50 80

Van Veen Advocaten
➢ Ede  ☏ 0318-68 78 78


Advocaten Dierenrecht

Bij het dierenrecht moet men o.a. denken aan conflicten die kunnen ontstaan bij de aankoop of lease van een dier, medische behandelingen, verzekeringskwesties of inbeslagname na een bijtincident.

Wieringa Advocaten
➢ Amsterdam ☏ 020-624 68 11
★★★★★


Advocaten Privacyrecht

Privacyrecht is hetzelfde als de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn alle gegevens aan de hand waarvan een persoon kan worden geïdentificeerd.

Holla Advocaten
➢ Eindhoven en 's-Hertogenbosch
☏ 088-440 24 00
★★★★★

Kessels Advocaten
➢ Breda ☏ 076-525 35 35

Kneppelhout Korthals Advocaten
➢ Rotterdam ☏ 010-400 51 11
★★★★★

Van Till Advocaten
➢ Amsterdam ☏ 020-470 01 77
Wieringa Advocaten
➢ Amsterdam ☏ 020-624 68 11

De Vos + Partners Advocaten
➢ Amsterdam ☏ 020-206 07 00
PotJonker Advocaten
➢ Haarlem ☏ 023-553 02 30


Advocaten Onderwijsrecht

De rechten en plichten van ouders en/of onderwijsdeelnemer worden beschreven in het onderwijsrecht. In het geval van een geschil kan begeleiding van een onderwijsconsulent voldoende zijn maar in sommige gevallen kunnen geschillen alleen door juridisch advies worden opgelost.

Martini Advocaten & Mediators
➢ Groningen ☏ 050-7620670
★★★★★
De Vos + Partners Advocaten
➢ Amsterdam ☏ 020-206 07 00

PotJonker Advocaten
➢ Haarlem ☏ 023-553 02 30
Wille Donker Advocaten
➢ Alphen a/d Rijn ☏ 0172-44 24 17

BVD Advocaten
➢ Barneveld, Hardinxveld-Giessendam, Veenendaal en Werkendam ☏ Zie website


Advocaten Fiscaal Recht

Alle regels over de heffing en invordering van belastingen vallen onder het Fiscaal- of Belastingrecht. Een advocaat Fiscaal Recht kijkt o.a. naar de achtergronden van een rechtmatig c.q. terechte verdeling van de belastingdruk en de praktische toepassing ervan.

Holla Advocaten
➢ Eindhoven en Den Bosch ☏ 088-440 24 00
★★★★★

Paardekooper Advocatuur en Mediation
➢ Zoetermeer ☏ 079-361 17 47
Van Doorne
➢ Amsterdam ☏ 020-678 91 23

Spigt Dutch Caribbean
➢ Curaçao, Aruba, Bonaire, Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba ☏ 00599-94 61 87 00
★★★★★

Thuis & Partners Advocaten
➢ Heerlen en Maastricht ☏ 045-571 90 05
★★★★★

Dommerholt Advocaten
➢ Zwolle, Apeldoorn, Heerenveen, Assen en Groningen ☏ 038-427 20 20
★★★★★

Mr. J.L. Roosen
➢ Houten ☏ 030-634 07 48


Advocaten Consumentenrecht

Als consument is men in de regel “een zwakkere partij” die derhalve beschermt dient te worden. Het consumentenrecht gaat dus in het algemeen over regels die van toepassing zijn op de verhouding tussen een consument en een (professionele) wederpartij.

Soedamah Advocaten Lawyers
➢ Amsterdam ☏ 020-690 30
★★★★★

Van den Heuvel Advocaten
➢ Bodegraven ☏ 0172-76 21 01
Houweling & Kars Advocaten
Rotterdam  ☏ 010-521 77 77
Bots van Ravenhorst
➢ Utrecht ☏ 030-232 20 14

Kortman Advocaten
➢ 's-Gravenhage ☏ 070-302 40 30
Mr. J.L. Roosen
➢ Houten ☏ 030-634 07 48

De Vos + Partners Advocaten
➢ Amsterdam ☏ 020-206 07 00


Advocaten Financieel Recht

Dit betreft alle nationale en internationale aspecten op het gebied van financiën en raakt derhalve iedereen. Of het nu gaat om “simpele” pinbetalingen of aandelenhandel; de financiële praktijken zijn grenzeloos en complex.

Advocatenkantoor Both
➢ Amsterdam en Utrecht ☏ 030-303 00 59
★★★★★

Holla Advocaten
➢ Eindhoven en Den Bosch ☏ 088-440 24 00
★★★★★

Wieringa Advocaten
➢ Amsterdam ☏ 020-624 68 11

Spigt Dutch Caribbean
➢ Curaçao, Aruba, Bonaire, Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba ☏ 00599-94 61 87 00
★★★★★

Kneppelhout Korthals Advocaten
➢ Rotterdam ☏ 010-400 51 11

De Loos & Schrijver Advocaten
➢ Wassenaar ☏ 070-511 92 63
Borsboom & Hamm
➢ Rotterdam ☏ 010-201 29 39


Advocaten Vervoersrecht

Het vervoersrecht heeft betrekking op overeenkomsten van personen- en goederenvervoer over land, water en door de  lucht. Ook kunnen er bijvoorbeeld bij ladingdiefstal problemen met de verzekeringsmaatschappij ontstaan. 

Holla Advocaten
➢ Eindhoven en Den Bosch ☏ 088-440 24 00
★★★★★

De Koning Advocaten
➢ Dordrecht ☏ 078-630 00 00
Schouten - Advocaten
➢ Zeist ☏ 030-692 50 14

Kneppelhout Korthals Advocaten
➢ Rotterdam ☏ 010-400 51 11
Mr. J.L. Roosen
➢ Houten ☏ 030-634 07 48
Ten Holter Noordam Advocaten
➢ Rotterdam ☏ 010-241 88 00

LVH Advocaten
➢ Rotterdam ☏ 010-209 27 77
★★★★★

Nysingh Advocaten-Notarissen
➢ Apeldoorn, Arnhem en Zwolle
☏ 055-527 12 71