Home » Ondernemingsrecht

De Onderneming


Wat is een onderneming?

Onder ondernemingen wordt verstaan: bedrijven met winstoogmerk.
De stichting valt er in het algemeen dus buiten. Als onderdeel van het privaatrecht houdt het ondernemingsrecht zich bezig met zogenaamde rechtspersonen. Een rechtspersoon is een (juridische) eenheid zoals een organisatie. Zo’n eenheid heeft zelfstandige rechten en plichten. Deze staan los van de rechten en plichten van de eigenaar of bestuurder.

Wat is ondernemingsrecht?

Het ondernemingsrecht kent een onderverdeling in 2 sub-rechtsgebieden: het rechtspersonenrecht en het vennootschapsrecht. Zoals de naam al aangeeft gaat het vennootschapsrecht uitsluitend over de besloten en de naamloze vennootschap.
het rechtspersonenrecht is een veel breder gebied en omvat alle rechstpersonen inclusief de besloten en naamloze vennootschap.

Structuur

Voor een onderneming moet de meest geschikte structuur worden gekozen en die is afhankelijk van het soort onderneming. Elke keuze heeft namelijk juridische en economische gevolgen. Daarom is het belangrijk om te weten wat de voor- en nadelen zijn van de verschillende mogelijkheden. De hiervoor noodzakelijke kennis kan het beste worden aangeleverd door specialisten op het gebied van ondernemingsrecht.

De ondernemingsvorm

Enkele van de belangrijkste aspecten die bij de keuze voor een ondernemingsvorm om de hoek komen kijken zijn:

  • de ondernemingsvorm
  • het oprichten en vestigen van vennootschappen
  • het opzetten van personenvennootschappen(maatschap, VOF)
  • fiscale zaken
  • huur en verhuur van bedrijfsruimte
  • concurrentie en mededinging
  • fusies en overnames
  • incasso zaken
  • aandeelhouders etc.