Home » Noord Holland

Noord-Holland


In een ver verleden was (Noord-)Holland het gebied waar Batavieren, Kaninefaten en West-Friezen de dienst uitmaakten. In het gebied langs de duinen tussen Alkmaar en Zandvoort  heerste een adellijk geslacht wiens expansiedrift zich onder anderen richtte op de West-Friezen.
Het gevecht om Zeeland mondde in de 12e eeuw uit in een150 jarige oorlog. Daarna heersten de graven uit het Hollandse huis o.a. in samenspel met het Beierse huis.

Nederland kende in de 16e en 17e eeuw zeventien provinciën en streed gedurende 80 jaar voor onafhankelijkheid van de Spaanse overheersing. Holland werd het belangrijkste gebied van de zeven Verenigde Nederlanden. Amsterdam werd een bijzonder welvarende handelsstad en vormde samen met de andere handelssteden een front tegen het Huis van Oranje.

In de vroege 19e eeuw maakte Holland deel uit van het Koninkrijk Holland en viel het na de Franse inlijving wederom onder het bestuur van Oranje. In 1840 werd de provincie Holland in tweeën gedeeld en ontstonden de provinciën Noord- en Zuid-Holland.