Home » letselschade

Een ongeluk komt altijd onverwacht


Letselschade

Als je het slachtoffer van een ongeluk bent en lestelschade hebt opgelopen, is het goed om te weten dat je er niet helemaal alleen voor hoeft te staan. In dit artikel staat beschreven wat je kunt doen om je recht te halen als slachtoffer. Letselschade kan het gevolg zijn van geweld en van een ongeluk. Het woord ongeluk zegt het al; het geluk heeft je even in de steek gelaten. Een ongeluk komt altijd onverwacht en daardoor kan het -zeker in het geval van een ernstig ongeluk- een grote fysieke en emotionele impact hebben met zelfs traumatische gevolgen voor het slachtoffer.

Trauma

Na een ernstig ongeval, zoals bijvoorbeeld een auto-ongeval, krijgt iemand allereerst te maken met alles dat we "onmiddellijk overleven" kunnen noemen. Als er (zwaar) letsel is opgelopen staat slechts één ding voorop: we hopen op de beste opvang, de beste artsen of specialisten, de beste verpleging en de beste nazorg. In Nederland is dit gelukkig goed geregeld en mag men rekenen op professionele begeleiding van eerste hulp tot en met de nazorg. Het is bijzonder fijn als er in zo'n periode van initieel herstel iemand aan je zijde staat die de verzorging op zich neemt. In het algemeen zal iedereen die zelf het slachtoffer van een ongeval is geweest kunnen beamen dat verzorging door een dierbare bijdraagt aan een snellere genezing. Eenvoudige wondverzorging, hulp bij het in-en uit bed komen, uit- en aankleden en op momenten motiverende en troostende woorden, zijn vooral van groot belang in de eerste periode na een ongeval. 

De helpende hand

In sommige gevallen resulteert een zwaar ongeluk in een (enkelvoudig) trauma. Er is dan sprake van psychisch en emotioneel lijden en dit kan genezing en herstel behoorlijk in de weg zitten als er niets mee gebeurd. Dit komt dan nog eens bovenop het fysieke lijden. In die gevallen waarin verwerking van een trauma niet vanzelf of door iemand zelf kan plaats vinden, vindt men in Nederland voldoende professionele begeleidende mogelijkheden in de vorm van psychologische hulp en andere therapeutische vormen.

Het heft uit handen geven

Bovendien kan het slachtoffer zich veelal niet zelf bezig houden met alles dat bij letselschade om de hoek komt kijken.Als de aansprakelijkheid van het ongeval bij de tegenpartij ligt moet er actie worden ondernomen en dat kan voor een slachtoffer dat nog niet is hersteld een moeilijke of zelfs onmogelijke zaak zijn. Iemand anders in uw nabije omgeving of een letselschadebureau of letselschade-advocaat moet dan het roer in de hand nemen.

Aansprakelijkheid

In eerste instantie moet de verzekeraar van de tegenpartij worden aangeschreven en moet er een claim worden neergelegd. Men moet ervoor zorgen dat alle relevante documenten aanwezig zijn, omdat de verzekeraar hier zeker naar zal vragen. Denk dan bijvoorbeeld aan documenten van politie, medische gegevens etc.  
Alle kosten die de letselschade met zich meebrengt maken onderdeel uit van de claim. Het gaat dan niet alleen om de actuele kosten maar ook de kosten die in de toekomst zullen plaats vinden of waarvan verwacht wordt dat ze plaats vinden. Als er sprake is van arbeidsongeschiktheid moet eventueel verlies van inkomen deel uitmaken van de claim.

Smartengeld

Bovendien is er nog een component die moet worden bekeken: het smartengeld. Men kan ervoor kiezen dat een letselschadebureau de belangen behartigt maar als de schade meer dan € 25.000,-- bedraagt en de zaak voor de rechter komt, is een advocaat noodzakelijk. Maar ook als de verzekeraar van de tegenpartij niet of te weinig meewerkt, zal het verstandig zijn om zich op professionele wijze te laten vertegenwoordigen.
Indien men buiten Europa te maken heeft met letselschade en een claim wil neerleggen, is specialistische juridische vertegenwoordiging een "must". Landen buiten Europa kunnen erg verschillen en afwijken van regels, wetten en mogelijkheden die in Europa gehanteerd worden en een gespecialiseerd advocaat met voldoende goede connecties in het betreffende land en voldoende ervaring is in de meeste gevallen onmisbaar.