Home » Kosten advocaat

Goede raad is goud waard


Wat kost een advocaat?

Als je een advocaat nodig hebt is dat een van de eerste vragen. Elke advocaat bepaalt zélf welke tarieven hij wil hanteren. Indien je geen aanspraak op gefinancierde rechtsbijstand kunt maken en ook geen rechtsbijstandverzekering hebt, moet je er dus rekening mee houden dat je zelf moet betalen. Ook eventuele kosten van de rechtbank zijn voor jouw rekening. Dit betekent wel dat je gebruik kunt maken van eventuele ruimte voor onderhandeling en dat persoonlijke afspraken mogelijk zijn. Om verrassingen achteraf te voorkomen is het te adviseren om al tijdens een eerste consult tot overeenstemming over de kosten te komen.


Uurtarief Advocaat

Over het algemeen hangen de kosten van een advocaat af van het aantal gewerkte uren.
De uurtarieven kunnen variëren van € 80,- per uur tot meer dan € 500,- per uur.
Het is wel goed om te beseffen dat een exacte schatting van de kosten erg moeilijk is omdat niet bekend is hoe de zaak gaat lopen en wat de tegenpartij gaat doen. Je kosten hangen dus af van een groot aantal factoren die KiesWijzer Advocaten hieronder voor je op een rij heeft gezet.


Kostenraming inclusief overige kosten

Je kosten worden bepaald door:

1.Het tarief dat met de advocaat is overeengekomen.
2.Het aantal advocaten dat nodig is aan de hand van noodzakelijke specialisaties.
3.Deskundigheid en ervaring.
3.De aard van de zaak en in welke mate tijd een rol speelt.
4.Een hoger beroep.
5.Eventuele getuigen en het aantal getuigen.
6.Kosten van een rechtszaak (de rechtbank)
7.Alle overige kosten van de juridische procedure(zoals griffierechten)

Het is gangbaar dat je advocaat je voorziet van een maandelijks uren- en kostenoverzicht.
Vraag aan je advocaat of jullie een vaste uurprijs overeen kunnen komen en vraag ook naar de te verwachten overige kosten. Je hebt het recht om goed geïnformeerd te worden over de rekeningen en het honorarium dat in overeenstemming moet zijn met het recht en de beroeps- en gedragsregels waaraan advocaten zijn onderworpen.