Home » Kies Wijzer Weetjes

Korte Kies-Wijzer Weetjes

Hier zijn alle Kies-Wijzer Weetjes bij elkaar gezet om tussendoor ook even de aandacht te kunnen verzetten op wat ons mooie land te bieden heeft. Kies-Wijzer Weetjes zijn korte wetenswaardigheden over bijvoorbeeld de Nederlandse steden waar onze advocaten zijn gevestigd. Ze zijn onder aan elke pagina terug te vinden. Soms hebben ze ook nog een uitgebreid vervolg op een nieuwe pagina via de link "Lees meer...." 


De historische steden Hoorn, Enkhuizen, Edam en Volendam zijn enkele van de aantrekkelijke kuststeden in de provincie Noord-Holland. De duinen in de provincie lopen helemaal van Zandvoort tot in Ijmuiden door en men kan hier zowel van de gezelligheid van de stedelijke drukte als van de natuurlijke rust van strand en zee genieten.


Amsterdam heeft meer grachten en bruggen dan Venetië en is gebouwd op een drassige ondergrond. De stad staat feitelijk op een ontelbaar aantal houten palen. De bijnaam van Amsterdam is Mokum; de Hebreeuwse naam voor "stad".


Vlakbij Amsterdam en nabij strand en zee ligt Haarlem. In de onmiddelijke omgeving vinden we recreatiegebied Spaarnwoude, de Bollenstreek en Keukenhof.


Hoewel Rotterdam de grootste stad van Zuid-Holland is, neemt Den Haag de rol van hoofdstad op zich. Vanwege de recreatieve mogelijkheden en het Noordzee-strand is Scheveningen een trekpleister voor Nederlandse en buitenlandse toeristen.


De wereldhavenstad Rotterdam kent een 24/24 uur bedrijvigheid waarin nationale en internationale handel, transport en maritiem handelsverkeer een grote rol spelen. Door de strategische ligging van Rotterdam tussen België, Duitsland en Engeland fungeerde de stad tijdens de 1e wereldoorlog als een gewilde residentie voor spionnen.


Als Nederlandse regeringszetel en als stad met twee beroemde badplaatsen vind je in Den Haag  een kleurrijke keur aan advocatuur, juridische expertise en bemiddelingsbureaus. Minister President Rutte geeft al sinds 2008 één maal per week les op het Varias College in Den Haag.


Rond de dertiende eeuw waren de Rechtsfaculteiten onlosmakelijk verbonden met de Katholieke Geestelijkheid. De provincie Utrecht kent veel meer facetten met een kleurrijke historie. Er zijn erg veel historische buitenplaatsen die onderhoud vragen hetgeen in financiële zin niet altijd makkelijk haalbaar is. Geografisch centraal gelegen vormt de provincie Utrecht het hart van Nederland.


In 1028 werd Amsvorde voor het eerst als boerennederzetting op de kaart gezet. Het huidige Amersfoort  begon als een plek voor handel, nijverheid en agrarische ontginning. In 2006 werd Amersfoort de Groenste stad van Nederland.


De stad Utrecht is centraal gelegen in het hart van Nederland. Utrecht was een van de eerste Nederlandse steden die stadsrechten verkreeg en is de zetel van de rooms-katholieke aartsbisschop van Nederland. De Domstad ontleent haar bijnaam aan de 112 meter hoge Domtoren. 


Als grootste provincie van Nederland en grenzend aan Duitsland kenmerkt Gelderland zich door haar specifieke karakter. De provincie kent niet alleen historische hoogte- en dieptepunten maar ook meer recente kenmerkende (culturele) contouren die "Oerendhard" door de Achterhoek galmen.


De prachtige groene omgeving rondom Arnhem is gespiegeld vorm gegeven in de stad zelf. Er zijn meerdere stadsparken, musea en natuurlijk dierentuin Burgers’ Zoo. Toch kent Arnhem een meer als bruisende binnenstad waar het goed winkelen en uitgaan is. In deze stad hebben veel goede advocaten, mediators en juristen hun domicilie. De rechtbank Gelderland is ook in Arnhem gezeteld.


Sinds 1816 zijn in de 2000 jaar oude Hanzestad Nijmegen het lokaal bestuur en de rechtspraak gescheiden. In de oudheid werd recht gesproken bij een heilige steen en Nijmegen herbergt een uniek overblijfsel van die historische traditie.


Een nieuw samenwerkingsverbond tussen Duitse en Nederlandse steden leidde in de dertiende eeuw tot het ontstaan van zogenaamde Hanzesteden. Ook in Overijssel het verbond diende  om de handel in de steden enerzijds te beschermen en anderzijds uit te breiden.


De Twentse stad Enschede ligt in de provincie Overijssel en is tevens de grootste stad van deze provincie.Een nieuw samenwerkingsverbond tussen Duitse en Nederlandse steden leidde in de 13e eeuw tot het ontstaan van zogenaamde Hanzesteden. Het diende als een verbond tussen steden om de handel enerzijds te beschermen en anderzijds uit te breiden. In Overijssel zijn dan ook Zutphen, Deventer, Tiel, Kampen en Zwolle als handelssteden met historische oorsprong te benoemen. Het spreekt voor zich dat een dergelijke status een prominente juridische zijde kent die middels de vermeldingen op deze pagina goed wordt vertegenwoordigd in eigentijdse juridische expertise.


Zwolle is vanuit historische perspectief gezien een van de Hanzesteden in de provincie Overijssel. Indien men tot het verbond van handelssteden was toegetreden, genoot men van de voordelen van handelsgerelateerde samenwerking en uitbreiding. Zwolle is een historisch pareltje in de reeks van historische steden en mag zich beroepen op sfeer en cultureel erfgoed.


Noord-Brabant wordt meestal kortweg Brabant genoemd en heeft net als Limburg een imago dat terecht als Bourgondisch mag worden beschouwd. Terwijl de Brabantse gezelligheid alom wordt  herkend als uniek in haar soort kent de Brabantse Stedenrij een karakteristieke efficiency die niet onder doet voor welke grote plaats dan ook.


De stad van Jeroen Bosch- beroemd als kunstschilder tot in de kleinste uithoeken van de wereld- herbergt niet alleen het Noord-Brabants museum maar kent een bruisend stadscentrum met nostalgische straatjes en een ambiance van gastvrijheid in winkels en restaurants.


Eindhoven is van oudsher een industriestad waar textiel, sigaren, hoeden en lucifers werden gemaakt. Hoewel het wellicht onverwacht klinkt, kent Eindhoven wel degelijk historische bouwwerken. Helaas zijn ze veelal verborgen achter nieuwe gevels of andere gevolgen van verbouwing. In de afgelopen decennia is Eindhoven hoe dan ook uitgegroeid tot een levendige studentenstad met een gezellige binnenstad waar het goed winkelen en uitgaan is.


Zowel de provincie als de provinciale hoofdstad dragen de naam Groningen. De stad Groningen is een levendige studentenstad en terwijl het de jongste stad van Nederland is, heeft de stad een roerige en interessante geschiedenis. Groningen ligt van oudsher relatief afgescheiden van de landelijke centrale hoofdsteden en onderscheidt zich desondanks of wellicht dankzij dat feit als een bruisende stad met historische bezienswaardigheden.


In de binnenstad van Groningen stad vinden we de Martinitoren. In de 15e eeuw was deze toren het hoogste gebouw van Europa. Groningen stad heeft een historische binnenstad waar men al wandelend menig gezellig uurtje kan doorbrengen.


Sinds 1997 heet Friesland officieel Fryslân en het Frysk is dan ook een officiele landstaal. In Friesland vindt men nog een overmaat aan ruimte en natuur waaronder prachtige meren en sloten. Natuurlijk brengt die ruimtelijkheid met zich mee dat de provincie relatief dunner is bevolkt en alle charmes bij elkaar genomen resulteert haar uitstraling in een specifiek toeristische doelgroep die enerzijds zoekt naar rust en anderzijds gericht is op recreatieve ontspanning en activiteit.


Leeuwarden neemt als grootste stad van Friesland een belangrijke plaats in en zal in 2018 worden benoemd tot culturele hoofdstad van Europa. Leeuwarden heeft zowel een rechtsgebouw als een rechtbank.


Flevoland is de jongste Nederlandse provincie omdat zij pas na de drooglegging van de Zuiderzee is ontstaan. Karakteristiek is dan ook de ruimte en de manier waarop zij als een door mensenhand gemaakt eiland met het vasteland is verbonden.


In 1976 vestigden zich de eerste bewoners in Almere. Uiteindelijk bleven er nog maar 2 namen voor de stad over: Zuidweststad en Almere.
Slogan van de stad is: "Het kàn in Almere"!


Net zoals Flevoland de jongste provincie van Nederland is, spreekt het voor zich dat Lelystad een van de jongste steden van Nederland is.  Lelystad is vernoemd naar Cornelis Lely die de Zuiderzeewerken vorm gaf.


Drenthe is rijk aan natuurlijke bossen en (water-)parken, is dun bevolkt en kent geen echt grote steden waardoor het grootste deel van de bevolking in de verschillende pittoreske en historische dorpen woont. Drenthe staat bekend om haar hunebedden. Elk van deze oeroude graven was bestemd voor meerdere gezinsleden in een tijd waarin uitsluitend boeren ons land bevolkten en bewerkten. De naam hunebed werd pas rond het midden van de zeventiende eeuw geïntroduceerd door de Fries-Groningse dichteres Titia Brongersma die de naam voor deze 5000 jaar oude grafkelders voor het eerst gebruikte.


Assen was in ooit de verblijfplaats van Lodewijk Napoleon gedurende de zomermaanden.  Hij zorgde ervoor dat Assen een zelfstandige gemeente werd en enkele jaren later stadsrechten kreeg. In 1814 werd Assen de hoofdstad van Drenthe.


Het stadscentrum van Emmen is via een bijzondere voetgangersbrug verbonden met Dierenpark Emmen. De omgeving van Emmen is zeer rijk aan bossen en natuurgebieden en trekt op uitnodigende wijze een keur aan lokale en niet-lokale dagjesmensen en toeristen aan.


Ooit was Limburg de naam van een hertogdom in de Belgische provincie Luik. In dit hertogdom lag vervolgens een stadje met dezelfde naam: Limburg. Nederlands Limburg heeft niet alleen Belgische wortels in de benaming maar behoorde bovendien bij België. In 1839 werd Limburg dat wat tegenwoordig ook wel Nederlands-Limburg wordt genoemd en staat de zuidelijkste provincie van Nederland van oudsher bekend om haar bourgondisch karakter en flamboyante levensstijl.


Heerlen neemt in grootte de 2e plaats in binnen de reeks van steden in Limburg. Heerlen was in vroeger tijden vrij geïsoleerd maar maakt tegenwoordig deel uit van Parkstad Limburg; een samenwerkingsverband tussen verschillende gemeenten in de oostelijke mijnstreek.


De historische stad Maastricht is ooit ontstaan als een Romeinse nederzetting en van daaruit werd de basis van de huidige Bourgondische stad langs de maas gelegd om zich te ontwikkelen tot een goed begaanbaar centrum van religie, cultuur en vroege industrie. Het Recht lag in handen van aristocraten maar het huidige (Europees) Recht heeft het Romeins Recht als basis. Maastricht herbergt een ruim aantal gerenommeerde advocaten en advocatenkantoren zoals op deze pagina duidelijk zal zijn. Overzichtelijk gecategoriseerd voor ieder die advies of hulp nodig heeft op elk denkbaar rechtsgebied.


Ooit vonden Zeeuwse vissers pre-Romeinse beelden in de Oosterschelde. Zeeland bestaat nagenoeg geheel uit poldertjes en dijken die bewijzen dat er altijd een strijd tegen het water heeft plaats gevonden. Middelburg, Vlissingen, Zierikzee en Veere waren ooit internationale havensteden die een belangrijke rol speelden in de bloeitijd die de handel ooit doormaakte.


Middelburg kent als hoofdstad van Zeeland een met actuele gezelligheid doortrokken historie. Wallen, grachten en bastions kenmerken deze oude stad die in ruime mate mag profiteren van binnen- en buitenlands toerisme.