Home » Inzicht in de Advocaat

Inzicht in de Advocaat


Een advocaat helpt mensen met een juridisch probleem en zorgt ervoor dat je niet alleen staat. Hij adviseert, bemiddelt, onderhandelt en procedeert voor jou. Kortom, hij behartigt je belangen en is bevoegd om procedures te voeren bij de rechtbank. Een advocaat is niet altijd verplicht, maar veelal weet men onvoldoende van de wet om een zaak bij een rechter goed te vertellen. Bovendien kan men men het lastig vinden om afstand van de eigen zaak te nemen. Dan biedt een advocaat uitkomst.


Beroepsregels
Voor advocaten geldt dat ze zich aan de beroepsregels moeten houden en dat ze lid zijn van de Nederlandse orde van advocaten. Terwijl een rechter onpartijdig behoort te zijn, zijn advocaten dat juist niet. De beroepsregels houden dan ook in dat zij partijdig, deskundig, integer en onafhankelijk zijn. Bovendien moeten zij vertrouwelijk handelen.

Partijdig en onafhankelijk
Partijdig  en onafhankelijk zijn verhouden zich tot elkaar op de volgende manier;
Je advocaat staat aan jouw kant maar moet jou tegelijkertijd zo goed mogelijk van dienst zijn en dat kan betekenen dat hij je soms iets zal adviseren dat tegen jouw overtuiging, voorkeur of mening in zal gaan.

Deskundigheid
De studie of opleiding van een advocaat waarborgt zijn of haar deskundigheid.
Om advocaat te mogen worden genoemd moet hij na de rechtenstudie nog een driejarige opleiding volgen en zal hij zich regelmatig moeten bijscholen.

Vertrouwelijk handelen

Alles dat je vertelt aan en deelt met je advocaat is vertrouwelijk.
Bovendien mag hij weigeren om met de rechter iets te delen dat jij aan hem of haar hebt toevertrouwd. Dit heet het verschoningsrecht.

Tijd is geld

Het is het beste om in een zo vroeg mogelijk stadium advies van een advocaat in te winnen.
Vaak kan een advocaat dan al met een paar stappen een oplossing aandragen en dat scheelt hem tijd en jou geld. Vaak kunnen langdurige procedures worden voorkomen als je op tijd bent met het inwinnen van juridisch advies.

Welke advocaat heb ik nodig?

De meeste advocaten zijn gespecialiseerd op één of meerdere rechtsgebieden.
Wil je bijvoorbeeld gaan scheiden is het logisch dat je een echtscheidingsadvocaat inschakelt. Op KiesWijzer Advocaten kun je nagaan welke advocaten passen bij jouw probleem of zaak. Op de pagina “rechtsgebieden” vind je alle advocaten en de bijbehorende specialisaties.

Rechtsbijstand

Als je in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand kun je terecht bij meer dan 7000 advocaten in Nederland. Kijk op KiesWijzer Advocaten naar het artikel Rechtsbijstand onder de kop “Extra Informatie” of ga naar de pagina “Overige rechtsgebieden"