Home » Haarlem

Haarlem


Het vroege Haarlem

Onder en rond Haarlem bevindt zich een mengsel van veen, zeeklei en zand.
Deze zogenaamde geestgrond verwijst naar een bijzondere samenstelling die tussen de 4e en 7e eeuw is ontstaan.
De toenmalige nederzettingen werden dan ook geestnederzettingen genoemd.
Aanvang 16e eeuw was Haarlem een van de grootste Nederlandse steden en telde de stad meer dan 10.000 inwoners.

De Spaanse bezetting

In diezelfde eeuw werd het bisdom Haarlem opgericht nog voordat de vesting Haarlem in 1573 werd belegerd door Don Frederick.
Tijdens het maandenlange beleg van Haarlem stierven velen van de honger en werd de stad uiteindelijk een Spaans omsloten vreemd gebied.
Niet alleen de honger maar ook de pest en de gruwelijke Spaanse strafmaatregelen maakten dat de bevolking zwaar leed onder het juk van de Spaanse bezetting.
Een akkoord over de gelijkheid tussen katholieken en protestanten resulteerde in het vertrek van de Spanjaarden.

Herstel en nieuwe ondergang

Laat 16e en begin 17e eeuw nam het gewone leven van Haarlem haar inkeer en begon een nieuwe bloeiperiode die werd gekenmerkt door de Haarlemse linnennijverheid.
De pest was echter nog niet uitgeroeid want in 1635 woedde er weer een pestepidemie die twee jaar lang zou voortduren.
Door het groot aantal slachtoffers raakte de textielnijverheid in zwaar verval.

Haarlem in "The Big Apple"

In het midden van de 17e eeuw stichtte de Nederlander Peter Stuyvesant een nieuw Haarlem; niet in Nederland maar aan de oostkust van Noord-Amerika.
Dit Haarlem zou later deel gaan uitmaken van New York als de wijk Harlem.