Home » echtscheiding traject

Echtscheiding: op weg naar een nieuw hoofdstuk


Een echtscheiding is altijd een emotionele zaak. Zelfs als men als vrienden uit elkaar gaat, is afscheid nemen van dat waar je ooit uit overtuiging voor hebt gekozen geen makkelijke zaak. Hoe je hier zo goed als mogelijk doorheen komt is de kern van dit artikel. Behalve de emotionele aspecten die een echtscheiding met zich meebrengt, zijn er bovendien heel wat praktische zaken van bijvoorbeeld materiële aard die  vragen om te worden opgelost. En "last but not least": als er kinderen in het spel zijn, is een goed verloop van het echtscheidingstraject van nog groter belang. Of het nu gaat om gekwetste gevoelens, om de verdeling van goederen, om huis en huisvesting, toewijzing van en regelingen i.v.m. de kinderen; als er (minderjarige) kinderen zijn is het belang van een harmonieus verloop van het scheidingsproces van eminent belang.

Streven naar Win - Win

De manier waarop een echtscheidingsproces verloopt zou boven alles een keuze mogen zijn voor dat wat alle direct betrokkenen het meeste dient op de weg naar een emotionele en materiële win-win situatie. De partners die dit weten vast te houden als het meest belangrijke uitgangspunt, zullen zeker in staat zijn om een scheiding in relatieve harmonie en wederzijdse overeenstemming tot een goed einde te brengen.  Het is immers niet alleen het einde van een belangrijk hoofdstuk in een boek dat huwelijk heet, maar ook het begin van een nieuw verhaal in een nieuw boek. 

De rol van de Advocaat

Indien beide huwelijkspartners het eens kunnen worden over de belangrijkste zaken, kan een echtscheiding zelfs digitaal door een advocaat worden afgehandeld. In alle gevallen is een advocaat de aangewezen persoon die weet hoe het gehele traject in elkaar zit en welke route er moet worden afgelegd.

Echtscheiding Mediator

Indien het bereiken van overeenstemming tussen partners minder makkelijk blijkt te gaan, kan het nuttig zijn om een mediator echtscheiding in te schakelen. Als er sprake is van te grote emotionele lading- waardoor men elkaar wellicht niet meer vertrouwt of te gekwetst is om zelf tot goede afspraken te komen- zal een mediator proberen om met zijn of haar expertise en vanuit een neutrale en begripvolle positie tóch tot gezamenlijke overeenstemming te komen op de belangrijkste punten.
Een echtscheiding mediator is heel vaak ook advocaat en in het geval dat mediation geen optie is of niet succesvol blijkt te zijn zal een advocaat hoe dan ook de belangen van de huwelijkspartners moeten gaan vertegenwoordigen. Een advocaat is de enige die een scheidingsconvenant kan indienen. Indien er sprake is van grotere conflicten of te veel emotionele geladenheid is het in het algemeen niet verstandig als beide partners dezelfde advocaat hebben. Maar ook als er sprake is van een eigen bedrijf, als men is getrouwd op huwelijkse voorwaarden of als er sprake is van substantiële vermogens, kan men er beter voor kiezen om ieder een eigen advocaat te hebben. Indien er in grote lijnen reeds overeenstemming is, kunnen beide partners er zonder problemen voor kiezen om de echtscheiding door een en dezelfde advocaat te laten behandelen.