Home » Den Haag

Haagse Weetjes


Haagse Liesje 

Wie kent niet het gevoel van overwinning bij het zo snel mogelijk uitroepen van de zin:
“Liesje leerde Lotje lopen langs de lange Lindelaan”?
Weinigen onder ons weten dat het zinnetje in Den Haag is ontstaan en dat de Lindelaan verwijst naar Het Lange Voorhout.
Het versje heeft zelfs internationale allure want voor de aanleg van het beroemde “Unter den Linden” in Berlijn heeft Het Lange Voorhout als voorbeeld gediend.
Terwijl hier ook het smalste huisje van de stad is te vinden - de voorgevel is slechts 1,83 breed – vinden we in Den Haag ook het 142 meter hoge en daarmee hoogste gebouw van de stad: de Hoftoren.
Om het rijtje af te maken, neemt de Abdijkerk in Loosduinen de plaats in van het oudste gebouw. De bouw begon in het jaar 1230.
Ouder dan de stad zelf is de Plaats; het oudste plein van Den Haag bestond al in 1097 toen Den Haag nog geen stadsrechten had.

Geen stadsmuur? Geen Bier!

Het verkrijgen van stadsrechten was erg belangrijk want zonder stadsrechten mocht er geen stadsmuur worden gebouwd en meer dan dat; er mocht geen bier worden gebrouwen!
Tot slot in het rijtje van kleinste, smalste en hoogste; de Laan van Meerdervoort is de langste laan van Nederland.

Het Vredespaleis

Het Haagse Vredespaleis is een bijzonder imposant bouwwerk dat als symbool voor het internationaal recht is gaan dienen.
Het oorspronkelijk doel van het Vredespaleis was om ervoor te zorgen dat er geen oorlogen meer zouden woeden.
Eind 19e eeuw vond de eerste vredesconferentie plaats en schonk de schots-amerikaanse filantroop Andrew Carnegie een bedrag van 1,5 miljoen dollar aan het nog maar net ontstane Hof van Arbitrage. De donatie die nu omgerekend 40 miljoen dollar zou bedragen was bedoeld om te investeren in de “tempel van de vrede” ofwel het Vredespaleis.

Academie Internationaal Recht

In 1914 - 1 jaar na de officiële opening - werd de Haagse Academie voor Internationaal Recht opgericht en zetelde in het Vredespaleis.
Hier wordt publiek en privaat internationaal recht onderwezen.
Met steun van het Ministerie van Buitenlandse Zaken is er een samenwerkingsverband opgezet met het Grotius Centre for International Law; onderdeel van de Campus Den Haag van de Universiteit Leiden.