Home » Arbeidsrecht

Arbeidsrecht


Wat is arbeidsrecht?

Op het moment dat er een arbeidsovereenkomst tussen werkgever en werknemer bestaat is er sprake van een relatie die valt onder het arbeidsrecht. De regels die in het arbeidsrecht beschreven staan,  gaan over de verhouding tussen werkgever en werknemer. Zo wordt er in beschreven dat beide partijen wettelijk verplicht zijn om zich ten opzichte van elkaar goed te gedragen en is de wettelijke hoogte van het loon en het recht op vrije dagen vastgesteld.

Het belang van arbeidsrecht bij ontslag

Als de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd wordt het arbeidsrecht heel belangrijk. Indien het gaat om ontslag op staande voet of het recht op ontslagvergoeding komt het arbeidsrecht om de hoek kijken.
Het arbeidsrecht is een integraal onderdeel van sociaal recht.
Ook de arbeidsomstandighedenwet, de arbeidstijdenwet, de wet op de collectieve arbeidsovereenkomst en de Wet gelijke behandeling zijn wetgevingen die betrekking hebben op het arbeidsrecht.

De ontslagvergoeding

Een ontslagvergoeding is een financiële vergoeding die de werknemer van de werkgever ontvangt bij ontslag. Bij beëindiging van een arbeidsovereenkomst  moet er worden onderhandeld over ontslagvergoeding of over vrijstelling van werk met behoud van loon. Er wordt dan een beëindigingsovereenkomst opgesteld waarin de gemaakte afspraken zijn vastgelegd.

Tijdelijke contracten en transitievergoeding

Sinds juli 2015 is er een beperking vastgesteld op de termijn dat er op een tijdelijk contract wordt gewerkt.
Na twee jaar moeten tijdelijke contracten overgaan in een vast contract.
Bij ontslag of niet-verlenging van de arbeidsovereenkomst hebben vaste en tijdelijke werknemers die twee jaar of langer in dienst zijn geweest, recht op een transitievergoeding.