Home » Ambtenaren en ontslag

Ambtenaren en ontslag - je hoeft er niet alleen voor te staan!


Wat te doen bij ontslag?

Indien je als ambtenaar te maken krijgt met ontslag is het belangrijk om te weten dat het ontslagrecht ambtenaren afwijkt van het gewone ontslagrecht. Aan de hand van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) mag een overheidsinstelling zelf een ontslagbesluit nemen indien er aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Ook verschilt de te volgen route die de werkgever moet nemen van de routes binnen het gewone ontslagrecht. In de ontslagprocedure moet een ambtenaar bezwaar maken. Als ambtenaar ben je doorgaans goed beschermd hoewel er veranderingen plaats vinden die aan deze bescherming knabbelen. Het gevolg is dat ook ambtenaren steeds vaker worden ontslagen terwijl er vroeger sprake was van herplaatsing.  In de meeste gevallen gaat het om ontslagen die het gevolg zijn van reorganisatie waardoor functies vervallen. Natuurlijk kunnen er veel andere redenen zijn zoals bijvoorbeeld arbeidsongeschiktheid of als je als niet meer geschikt voor je functie wordt gezien.

Ontslag en je financiële situatie

Het grootste deel van de ambtenaren valt onder de werkloosheidswet (WW). Maar ambtenaren ook nog aanspraak maken op een bovenwettelijke uitkering. Omdat de vroegere wachtgeldregeling niet meer bestaat dient de bovenwettelijke uitkering  als vereffening van die vroegere regeling. Als je van mening bent dat je ontslag niet terecht is kun je in veel gevallen aanmerking komen voor een ontslagvergoeding. Een advocaat Arbeidsrecht kan jou hierin met succes vertegenwoordigen.

Hulp van een advocaat ambtenarenrecht

Het is belangrijk om bij een (dreigend) ontslag snel actie te ondernemen. Wat je moet doen en de stappen die je moet ondernemen kun je te weten komen in een eerste gratis consult bij een advocaat ambtenarenrecht.
Het ambtenarenrecht zit best ingewikkeld in elkaar en daarom is het in de meeste gevallen aan te raden om een advocaat in te schakelen, zeker gezien het feit dat ook je werkgever zich heel waarschijnlijk door een advocaat zal laten bijstaan. Zorg dus dat je niet achter de feiten aanloopt en in ieder geval gelijke pas houdt met je werkgever.

 Houd in ieder geval de navolgende punten aan:
- Ga niet akkoord met het ontslagbesluit.
- Vraag je werkgever om een schriftelijke bevestiging.
- Blijf beschikbaar voor het verrichten van je werk.
- Teken altijd binnen 6 weken schriftelijk bezwaar aan.
- Verzamel zoveel mogelijk informatie.
- Zoek zelf hulp en advies.

Meer informatie over ambtenaren en ontslag kun je vinden op http://www.ontslag-als-ambtenaar.nl