Home » advocaat ja of neen

Advocaat ja of neen


Is een advocaat nodig?

Of je een advocaat moet nemen of niet hangt af van je persoonlijke situatie. Je kunt hier antwoorden vinden op de vraag of een advocaat nodig is of verplicht. Als je twijfelt of het wel nodig is, is het vreemd genoeg het beste om contact op te nemen met een advocaat bij jou in de buurt. Een eerste consult is overigens gratis en helpt je op de juiste weg. De advocaat kan jou adviseren aan de hand van het soort rechtszaak of rechterlijke behandelende instantie.  Maar ook als je niet verplicht bent om een advocaat in te schakelen, heb je wel altijd het recht ertoe. Een advocaat is dus altijd toegestaan en soms verplicht. In andere situaties is het niet verplicht maar juist wel verstandig of wenselijk. We kennen in Nederland verschillende procedures. Hieronder kun je lezen welke dat zijn en wanneer een advocaat nodig of verplicht is.

Civiele procedure

Bij een Civiele procedure  gaat het om een zaak waarin er conflicten zijn tussen burgers of organisaties onderling. Bij een Civiele procedure is het situatie-afhankelijk of een advocaat nodig of wenselijk is.

Als de Civiele procedure bij het kantongerecht loopt is het niet nodig om een advocaat in te schakelen. Het kantongerecht behandelt zaken waarbij de vordering minder dan € 25.000 bedraagt. De kantonrechter gaat ook over over lichte strafzaken, geschillen over consumentenkrediet alsmede arbeidszaken en huurzaken. Bij alle andere Civiele procedures zoals bij de rechtbank of het gerechtshof, is een advocaat verplicht.

 Strafrechtelijke procedure

Hoewel bij een strafrechtelijke procedure een advocaat niet verplicht is en in het geval dat je verdachte bent, is het verstandig om je door een advocaat te laten vertegenwoordigen. Een advocaat controleert niet alleen of alles volgens de regels verloopt maar bereidt ook samen met jou de rechtszitting voor. Bovendien mag hij zowel aanwezig zijn tijdens  je eigen verhoor als tijdens het getuigen-verhoor.

Bestuursrechtelijke procedure

Ook bij een Bestuursrechtelijke procedure is een advocaat niet verplicht. In bestuursrechtelijke zaken staan burgers of organisaties tegenover de overheid. Ook in hoger beroep bij de Centrale Raad van Beroep en de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State hoef je geen advocaat in te schakelen. 

Kort geding

Bij een Kort geding bij eigen zaak is een advocaat verplicht. Aangezien het om een versnelde procedure gaat worden er zaken behandeld waarbij de eiser niet kan wachten op de afloop van een gewone procedure. Indien je zelf een kort geding start moet je een advocaat inschakelen. Ben je de gedaagde in een kort geding,dan hoef je geen advocaat in te schakelen. De gedaagde is de partij die zich verweert.