Home » Aanbesteding & Mededinging

Aanbesteding & Mededinging


Aanbesteding

Ondernemers hebben te maken met de Europese wet- en regelgeving. Dit speelt ook op het gebied van aanbestedingen en mededinging. Als er een (overheids-) opdracht in de markt wordt gezet kunnen ondernemers zich daarop inschrijven. Zij dienen dan een offerte in en dat wordt inschrijving genoemd. Een overheidsinstelling is verplicht een opdracht aan te besteden als de opdracht boven een bepaalde drempelwaarde uitstijgt. Zij moet dan ook de voorschriften van een van de aanbestedingsprocedures volgen. Dit geldt niet voor commerciële instellingen hoewel ook zij tegenwoordig steeds vaker een procedure volgen die lijkt op voor de overheid geldende aanbestedingsprocedures.


Waarom aanbesteden?

 1. Er wordt gestreefd naar de meest gunstige prijs-kwaliteitsverhouding.
  Omdat inschrijvers met elkaar concurreren kunnen opdrachtgevers de meest voordelige inschrijving kiezen.
 2. Geïnteresseerde  inschrijvers hebben een gelijke kans op het verkrijgen van de opdracht.

Aanbesteding van opdrachten is verplicht voor:

 1. De Staat en haar overheidsinstellingen.
 2. Publiekrechtelijke instellingen (bijv. universiteiten en academische ziekenhuizen)
 3. Nutssectoren (bijv. elektriciteit en water)

Tijdens het gehele aanbestedingsproces gelden drie stelregels:

 1. Gelijkheid
 2. Transparantie
 3. Objectiviteit
 4. Non-discriminatie

Mededinging

De onderliggende concurrentie mag er niet toe leiden dat men elkaar beperkt. Dit is vastgelegd in het mededingingsrecht waarin gedragingen van ondernemingen die beperkend inwerken op de gelijke kansen, verboden zijn. Als een inschrijver in strijd met de mededingingsregels heeft gehandeld, kan hij worden uitgesloten.